ហៅយើង
ភាសា

អ្វីដែលត្រូវធ្វើ

អ្វីដែលត្រូវធ្វើ

ការផ្តល់ជូននូវដំណើរផ្សងព្រេងនានា
សហគមន៍អេកូទេសចរណ៍តំបន់ស្ទឹងអារ៉ែង មានការផ្តល់ជូននូវសកម្មភាពទេសចរណ៍ជាច្រើន សម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរ    កំសាន្តជាមួយទេសភាពធម្មជាតិតាមជួរភ្នំក្រវាញ។ ជាមួយនឹងជម្រើសដូចជា ថ្មើរជើង ជិះកង់ ឬជិះម៉ូតូ ហើយមាន  រយៈពេលចាប់ពី ២-៣ ម៉ោង រហូតដល់ច្រើនថ្ងៃ សហគមន៍ផ្តល់នូវជម្រើសជាច្រើនដើម្បីឱ្យភ្ញៀវទទួលបានបទពិសោធន៍នានាដែលមានតាមកន្លែងកំសាន្ត។ បុគ្គលិកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់ នឹងជួយអ្នកក្នុងការជ្រើសរើសនូវសកម្មភាពដែលល្អបំផុត ហើយមគ្គុទេសក៍ដែលមានបទពិសោធន៍ ហ៊ានធានាថាអ្នកនឹងទទួលបានការកំសាន្តអស់ពីលទ្ធភាព។ 
ចំណាំ៖ តម្លៃទាំងអស់គិតជា ដុល្លារអាមេរិក 

  ដើរព្រៃ

•    ដើរព្រៃទៅក្បាលទូក ១ ថ្ងៃ 
•    ដើរព្រៃទៅភ្នំម្រេចកង្កែប ១ ថ្ងៃ 
•    ដើរព្រៃទៅត្រពាំងបបុសតូច ១ ថ្ងៃ 
•    ដើរព្រៃទៅឆាយទឹកច្រាក ១ ថ្ងៃ 
•    ដើរព្រៃទៅទីតាំងក្រឡបញ្ចុះសាកសព ២ ថ្ងៃ ១ យប់
•    ដើរព្រៃទៅស្ទឹងដា ១ ថ្ងៃ
•    ដើរព្រៃទៅវាលទ័ពឃ្លៃ ១ ថ្ងៃ 
•    ដើរព្រៃទៅឆាយបែកផ្សែង ២ ថ្ងៃ ១ យប់ 
•    ដើរព្រៃទៅទឹកធ្លាក់ឆាយត្រពាំង ២ ថ្ងៃ ១ យប់ 
•    ដើរព្រៃទៅសមុទ្រឈើម្រេចកង្កែប 
•    ដើរព្រៃទៅឆាយយោង ២ ថ្ងៃ ១ យប់ 

  ជិះកង់តាមផ្លូវភ្នំ

•    ជិះកង់ និងដើរព្រៃទៅម្រេចកង្កែប ២ ថ្ងៃ ១ យប់
•    ជិះកង់ និងដើរព្រៃទៅត្រពាំងបបុសតូច ១ ថ្ងៃ 
•    ជិះកង់ និងដើរព្រៃទៅទីតាំងក្រឡបញ្ចុះសាកសព ២ ថ្ងៃ ១ យប់
•    ជិះកង់ទៅឆាយទឹកច្រាក ១ ថ្ងៃ 
•    ជិះកង់ទៅខ្នងក្រពើ ៤ ថ្ងៃ ៣ យប់ 
•    ជិះកង់ទៅឆាយយោង ២ ថ្ងៃ ១ យប់
•    ជិះកង់ទៅ រូងជនាង ៣ ថ្ងៃ ២ យប់ 
 
  ម៉ូតូ

•    ជិះម៉ូតូ និងដើរព្រៃទៅខ្នងសេកប្រណាំង ៥ ថ្ងៃ ៤ យប់ 
•    ជិះម៉ូតូ និងដើរព្រៃទៅឆាយស្ង ១ យប់ 
•    ជិះម៉ូតូ ទៅពាមច្រវែក ២ ថ្ងៃ ១ យប់ 

មគ្គុទេសក៍
មគ្គុទេសក៍ របស់ពួកយើងមកពីសហគមន៍មូលដ្ឋាន ហើយពួកគាត់ស្គាល់ស្ថានភាពក្នុងព្រៃជាងអ្នកណាទាំងអស់។ ពីមុនពួកគាត់ជាអ្នកបរបាញ់សត្វ និងកាប់ព្រៃឈើ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នពួកគាត់ត្រូវបានជ្រើសរើសអោយចូលរួមក្នុងកិច្ចការងារអភិរក្ស និងចែករំលែកចំណេះដឹងដែលគាត់មាន ជាមួយនឹងភ្ញៀវទេសចរ។ មគ្គុទេសក៍មួយចំនួនអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបាន ហើយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាសុទ្ធសឹងជាអ្នកជំនាញដើរព្រៃ និងអាចធានាថាអ្នកនឹងទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ដែលមិនអាចបំភ្លេចបាន ពេលមកកំសាន្តនៅកន្លែងធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យនេះ។

ឧបករណ៍ផ្សេងៗ
ឧបករណ៍ផ្សេងៗដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់រាល់សកម្មភាពដំណើរកំសាន្ត។ កញ្ចប់ដំណើរកំសាន្តដើរព្រៃ មានផ្តល់ជូននូវ កាបូបស្ពាយ អង្រឹង ភួយ កែវយឹត និងអាវភ្លៀងសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរម្នាក់ៗ។ កញ្ចប់ដំណើរកំសាន្តបោះតង់ ផ្តល់ជូននូវ តង់ ភួយ ខ្នើយ បង្គន់ចល័ត បន្ទប់ទឹក និងអំពូលសូឡា។